REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.ramylustra.eu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.ramylustra.eu  prowadzony jest przez firmę P.P.H.U."MIREX" z siedzibą w Olkuszu, NIP 6371524255, REGON 122842463.
2. Wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.ramylustra.eu jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią  Regulaminu oraz jego akceptacją.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.

 II. Warunki złożenia zamuwienia

1. Zamówienia można składać  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.ramylustra.eu  drogą mailową na adres slawomir.tyl@gmail.com oraz telefonicznie pod nr  796 322 001.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego.
3. W przypadku pomyłki popełnionej w wypełnionym formularzu zamówienia przez Kupującego lub zmianie adresu wysyłki należy niezwłocznie skontaktować pod nr tel. 796 322 001.
4. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone telefonicznie bądź mailowo przez pracownika sklepu w ciągu 24h od złożenia zamówienia. Kupujący otrzymuje e-mail z wyszczególnionymi produktami, kwotą do zapłaty i danymi do przelewu.
W przypadku  braku potwierdzenia złożonego zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 796 322 001.
5. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
6. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu do realizacji.
7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 III. Płatności

1. Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany ceny produktów.
3. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.
4. Do każdego wysyłanego zamówienia dołączany jest  paragon fiskalny lub faktura VAT.
5. Za zamówiony towar możliwe są następujące formy płatności:
- przelewem  -  wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego przekazany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia,
- za pobraniem  (dotyczy tylko zamówień składanych telefonicznie) - wpłata gotówki przy odbiorze towaru listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej,
-  przelewem on-line za pośrednictwem  tpay-com -  wpłaty można dokonywać poprzez system tpay-com.

 IV. Dostawa i koszt wysyłki

1. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
2. Wysyłka zamówienia nastąpi:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (tylko dla zamówień składanych telefonicznie ) - natychmiast po złożeniu zamówienia,
-  w przypadku zamówień płatnych przelewem – w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym sklepu lub dnia następnego.
3. Zamówienie dostarczane będzie pod adres zaznaczony w formularzu zamówienia.
4. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Wysyłka za granicę realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, ustaleniu oraz akceptacji kosztów przez Klienta.
6. Przesyłki nadawane są jako listy polecone priorytetowe. Czas doręczenia przesyłki nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

7. O wysyłce Kupujący zostanie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail.
8. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony DPD.
9. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt odpowiada zamówieniu i nie został uszkodzony podczas transportu.
10. Koszt krajowej przesyłki to: przesyłka kurierska – 43 ,00 zł brutto,
       przesyłka kurierska pobranie 46 zł brutto
11. Koszt zagranicznej przesyłki realizowanej przez kuriera DPD to:
(wysyłka za granicę realizowana jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, ustaleniu oraz akceptacji kosztów przez Klienta).

 V. Gwarancje i zwroty

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wykonane przez firmę P.P.H.U.MIREX
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”(Dz. U. nr  22, poz. 271 ze zm.) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Zwracany  przez Kupującego w powyższym trybie produkt należy przesłać na adres sklepu  w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym (nie może być zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie fabryczne  nienaruszone - w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).
3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty pieniężnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

VI. Ochrona danych osobowych

Wypełnienie formularza zamówienia danymi osobowymi przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych przez firmę wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będą udostępniane innym podmiotom. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 - Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 VII. Postanowienia końcowe

1.Wszystkie punkty Regulaminu są wiążące zarówno dla Kupującego jak i dla sklepu www.sklep.ramylustra.eu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży pomiędzy sklepem a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.